Извънредно Общо събрание на Сдружение ПФК Ботев

Статията е публикувана на 18 Ноември 2014, 12:16
Размер на шрифта

Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев гр.Пловдив, на основание чл.9 от Устава и свое Решение, взето на заседание от 11.11.2014 г., свиква извънредно Общо събрание на членовете си, което ще се проведе на 14.12.2014 г. от 9:00 часа в гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" №6, хотел "Империал", зала "Империал", при следния дневен ред:

т.1. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на Сдружение ПФК Ботев

т.2. Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружение ПФК Ботев

т.3. Изменение и допълнение на Устава на Сдружение ПФК Ботев

т.4. Разни

В случай, че в посочения час на събранието не е налице кворум за редовното му провеждане, същото ще се отложи с 1 час по-късно, след което ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите и представени на него членове на Сдружението.


Партньори
Устав на Сдружението
Банкова сметка
Заявление за членство

Календар за

13.11.2018 година