Краен срок за записване, преди ОС на 1 Октомври

Статията е публикувана на 26 Септември 2017, 13:02
Размер на шрифта

Желаещите да участват в ОС на 1 Октомври 2017г., следва да са подали своите Заявления до 17:00ч. на 28.09 (Четвъртък).

Всички желаещи да станат членове на Сдружението и да участват в предстоящото ОС, следва да заплатят пълния членски внос от 200лв. за 2017г. и да попълнят и подпишат Завлението за членство.

След което да изпратят платежен документ и въпросното Заявление на fiscalis@abv.bg или да ги занесат лично на адрес град Пловдив, ул. „Раковска“ № 28, в указания срок.


Партньори
Устав на Сдружението
Банкова сметка
Заявление за членство

Календар за

13.11.2018 година