Краен срок за записване, преди ОС на 1 Октомври 26.09.2017

Желаещите да участват в ОС на 1 Октомври 2017г., следва да са подали своите Заявления до 17:00ч. на 28.09 (Четвъртък).Всички желаещи да станат членове на Сдружението и да участват в предстоящото ОС, следва да заплатят пълния членски внос от 200лв. за 2017г. и да попълнят и подпишат Завлението за членство.След което да изпратят платежен документ и въпросното Заявление на fiscalis@abv.bg или да ги занесат лично на адрес град Пловдив, ул. „Раковска“ № 28, в...
Прочетете още
Статия от категория Сдружение "ПФК Ботев"

Срок за подаване на заявления за членство и участие в ОС на 10.09.2017г. 01.09.2017

Във връзка със засиления интерес за членство в СПФК Ботев, преди редовното ОС на 10.09.2017г. Управителният съвет на Сдружението уведомява всички ботевисти, че ще разглежда заявления за приемане на нови членове, подадени до 17:00ч. на 05.09.2017г (вторник).Всички желаещи да станат членове на Сдружението и да участват в предстоящото ОС, следва да заплатят пълния членски внос от 200лв. за 2017г. и да попълнят и подпишат Завлението за членство. След...
Прочетете още
Статия от категория Сдружение "ПФК Ботев"

Информация за членството в сдружението 01.09.2017

Съгласно Устава на сдружение ПФК Ботев: Чл.30.(1) (изм. – ОС – 24.04.2010г., изм. – ОС .01.10.2016 г.) За приемане във ФК „Ботев“ е необходимо депозиране на собственоръчно подписано заявление до Управителния съвет, в което кандидатът за член посочва задължително адрес за кореспонденция, електронен адрес за получаване на съобщения и телефон за връзка. Към заявлението се прилага документ, удостоверяващ заплащането на дължимата, съгласно...
Прочетете още
Статия от категория Сдружение "ПФК Ботев"

Съобщение до членовете на Сдружение ПФК Ботев 30.08.2017

На 10.09.2017 г. от 10,00 часа в залата за пресконференции на футболен комплекс „Ботев 1912“, кв. „Коматево“, ще се проведе Редовното годишно Общо събрание на членовете на Сдружението.1.  Отчет за дейността на Сдружението за 2016 година.2. Приемане на Годишния финансов отчет и Отчета за дейността на сдружението за 2016 г.3.  Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет на сдружението.4.  Вземане на решение...
Прочетете още
Статия от категория Сдружение "ПФК Ботев"

Съобщение до членовете на Сдружение ПФК Ботев 17.04.2015

На 22.04.2015г. /сряда/ ще се проведе събрание на членовете на Сдружение "ПФК Ботев Пловдив". Същото ще се състои в залата на хотел "Империал" с начален час - 18:00. На срещата Управителният съвет на Сдружението ще съобщи мотивите за предприетите до момента действия и ще бъдат обсъдени текущи въпроси по отношение на...
Прочетете още
Статия от категория Сдружение "ПФК Ботев"

Въпроси и отговори относно Сдружението 03.04.2015

1. Какво е това Сдружение?Сдружение "ПФК БОТЕВ" е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Като такова то е доброволно сдружение от физически лица, навършили 16 години.2. Какво прави Сдружението?Сдружението е правоприемник и носител на всички традиции и историята на ПФК "Ботев" Пловдив. Целта му е да подпомага дейността на...
Прочетете още
Статия от категория Сдружение "ПФК Ботев"

Как да помогнем на Сдружението и Ботев? 03.04.2015

Скъпи ботевисти, приятели, за всички ни е ясно трудното положение, в което се намира нашият любим клуб. В тази връзка Сдружение "ПФК Ботев", Клуб на Привържениците на Ботев Пловдив и обединени фракции Бултрас решиха да подемат съвместна инициатива за подпомагане на клуба ни. За целта бяха набелязани следните точки:1. Стартира продажба на символични билети за предстоящите мачове на отбора, които са на цена от 5 лв. Билетите могат да бъдат...
Прочетете още
Статия от категория Сдружение "ПФК Ботев"

Сдружение “ПФК БОТЕВ” набира нови членове 27.03.2015

Сдружение “ПФК БОТЕВ” е правоприемник и носител на традициите на Ботев Пловдив. Сдружението е основен акционер в ПФК "Ботев” АД с 61% от акциите. Всеки желаещ да стане член на Сдружение “ПФК БОТЕВ” е необходимо да изтегли заявка за членство от сайта на Сдружението https://sbpfc.botevplovdiv.bg. След попълване на данните заявлението се изпраща на електронна поща sbpfc@botevplovdiv.bg. Важно е данните да бъдат попълнени коректно, тъй като по тях ще се...
Прочетете още
Статия от категория Сдружение "ПФК Ботев"

Сдружение ПФК Ботев Пловдив придоби мажоритарния пакет акции в Клуба 24.03.2015

На 24.03.2015г. бe извършена промяна в структурата на собствеността в ПФК "Ботев" АД. Досегашният притежател на мажоритарния пакет акции в дружеството - "Инфраструктурна компания" АД, прехвърли своя дял, в размер на 51%, на Сдружение "ПФК Ботев Пловдив". След промяната Сдружението придобива мажоритарния дял акции, възлизащ на 61%. Другият акционер - ТЦ-ИМЕ, запазва своето участие в дружеството.Предстои свикването на Общо събрание на...
Прочетете още
Статия от категория Сдружение "ПФК Ботев"

Извънредно Общо събрание на Сдружение ПФК Ботев 18.11.2014

Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев гр.Пловдив, на основание чл.9 от Устава и свое Решение, взето на заседание от 11.11.2014 г., свиква извънредно Общо събрание на членовете си, което ще се проведе на 14.12.2014 г. от 9:00 часа в гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" №6, хотел "Империал", зала "Империал", при следния дневен ред:т.1. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на Сдружение ПФК Ботевт.2. Избор на нови членове на Управителния съвет на...
Прочетете още
Статия от категория Сдружение "ПФК Ботев"
Партньори
Устав на Сдружението
Банкова сметка
Заявление за членство

Календар за

13.11.2018 година