Футболен клуб "БОТЕВ"

България, Пловдив 4016

ул "Воден" №2
Тел. / Факс: +359 32 203 370
f4c_b4o5tev@bot5ev57plov7div.bg
МИТКО ЛИШЕВ
Пресаташе
T: + 359 897 077 621
E: m5i4t2ko.li5s4h7ev@bo2tev4pl5o7vdiv.bg
НИКОЛАЙ КИРОВ
Директор на детско-юношеската школа
E: n1.k2ir3o4v4@b5o5t1ev2p2lov3d4iv.b2g
СЧЕТОВОДСТВО
E: t2a2nya.c7ha5la7ko7va@b7ot5e4vp4l4o2vdiv.b7g
E: g1.g3r4o4z2e2v1a@bo1t8e6v3p2l1ov3d8i5v.b3g
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Председател на Сдружението
E: a4ap4os5tol77ov@b4otevp5lovd5iv.b5g
Партньори
Устав на Сдружението
Банкова сметка
Заявление за членство

Календар за

20.10.2017 година