Можете да изтеглите вариант на заявката и от този линк: Заявка за членство

Заявка за членство в Сдружение "ПФК БОТЕВ"

ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на
Сдружение ПФК БОТЕВ
Булстат 000466336
седалище гр.Пловдив, бул.”Източен” №10
стадион „Христо Ботев”

З А Я В Л Е Н И Е
ОТ

Уважаеми г-н Председател,

С настоящото заявявам привързаността си към Професионален Футболен Клуб Ботев и декларирам, че съм съгласен с Устава на сдружението, в това число и с всички направени промени, като се съгласявам за в бъдеще да спазвам разпоредбите на същия.

Моля Ви, да бъда приет с Решение на Управителния съвет за пълноправен член на ПФК Ботев, ведно с произтичащите от това за мен права и задължения.

Декларирам, че съм съгласен /на/ предоставените от мен по-горе лични данни да бъдат обработвани от ПФК Ботев съобразно Закона за защита на личните данни обн.ДВ бр.1 от 04.01.2002 г.

Дата: 13 Ноември 2018

След като попълните заявлението, заплатете годишният членски внос в размер на 200 лв! Заявката за членство не дава такова без да е платен членския внос. За да платите, използвайте начините за плащане, обявени в сайта ни.
* - ЛНЧ, Дата на раждане за чужденец. Вашите данни не се записват в сайтът, а се препращат директно на Сдружение "ПФК БОТЕВ".
Партньори
Устав на Сдружението
Банкова сметка
Заявление за членство

Календар за

13.11.2018 година